วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การแบ่งประเภทของสุกร

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามการใช้ประโยชน์ คือ
1.ประเภทมัน    เป็นสุกรรูปร่างตัวสั้น อ้วนกลม มีมันมาก สะโพกเล็ก โตช้า เช่น สุกรพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย 
สุกรพันธุ์ไหหลำ


2.ประเภทเนื้อ   รูปร่างจะสั้นกว่าพันธุ์เบคอน ไหล่และสะโพกใหญ่ เด่นชัด ลำตัวหนาและลึก ได้แก่ พันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่ เบอร์กเชียร์ แฮมเชียร์ เป็นต้น
สุกรแฮมเชียร์

3.ประเภทเบคอน    รูปร่างใหญ่ ลำตัวยาว มีเนื้อมาก ไขมันน้อย ความหนาและความลึกของลำตัวน้อยกว่าประเภทเนื้อ ได้แก่ พันธุ์แลนด์เรซ ลาร์จไวท์ เป็นต้น

สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น